URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Tutkimus

Helsingin liikuntalääketieteen keskuksen tutkimustoiminnan tavoitteena on lisätä ymmärrystä akuuteista ja pitkäaikaisista liikuntavasteista, hyödyntää yksilöllisesti ohjattua liikuntaa lääkkeenä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä ymmärtää akuuttien liikuntavasteiden ja harjoittelulla aikaansaatujen muutosten mekanismeja terveillä ja sairailla. Tämä tavoite on yhteismitallinen Helsingin yliopiston koko lääketieteellisen tiedekunnan nykyisen ”Potilaalle yksilöllinen hoito” tavoitteen kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimustoiminta on suunnattu säätiön toiminta-ajatusta tukeville liikuntalääketieteen ja liikuntafysiologian keskeisille osa-alueille joita ovat

  1. Liikunta yksilöllisenä lääkkeenä ja sairauksien varhaisvaiheiden diagnostisena apuna erityisesti yleisten kansansairauksiemme (sydän- ja verisuonisairaudet, astma, keuhkoahtaumatauti, diabetes) ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
  2. Liikuntafysiologian alalta hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormitusvasteita käsittelevät tutkimukset, erityisenä erikoisosaamisen alueena vuoristofysiologia ja – harjoittelu sekä yksilölliset liikuntaharjoittelun toimintamallit
  3. Poikkitieteelliset tutkimukset
  4. Liikuntakelpoisuuden arviointi ja liikuntavammojen ehkäisy.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston eri laitosten, HUS:n klinikoiden sekä useiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.