URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Opetus ja koulutus

Helsingin Liikuntalääketieteen keskus tarjoaa ja toteuttaa opetus- ja koulutustoimintaa yliopistollista perustutkintoa suorittaville lääke-, ravitsemus- ja liikuntatieteiden opiskelijoille. Lisäksi keskuksessa tapahtuu liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen yliopistollinen erikoistumisvaihe (eriytyvä opetus) sekä ohjataan perus- ja jatko-opintoihin liittyviä opinnäytetöitä. Keskuksen henkilökunta osallistuu moniin opetus- ja koulutustilaisuuksiin (Liikuntalääketieteen päivät, Kuntotestauspäivät, Urheilulääketiede – seminaari, Unisport jne.) järjestäjinä, pyydettyinä asiantuntijaluennoitsijoina ja kouluttajina.

Liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana Säätiön urheilulääkäriasema toimii Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kliinisen laitoksen yhteydessä.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perusopetukseen osallistutaan järjestämällä luento-opetusta liikuntalääketieteestä ja – fysiologiasta. Lisäksi lääketieteen opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua liikuntalääketieteen opetukseen suorittamalla ns. pakollisia vapaavalintaisia kursseja ja syventäviä opintojaksoja, joista Urheilulääketieteen säätiön ja liikuntalääketieteen yksikön henkilökunta huolehtii. Lisäksi Liikuntalääketieteen keskuksen henkilökunta osallistuu Helsingin Yliopistossa ravitsemustieteen ja farmasian opiskelijoiden opetukseen.

Liikuntalääketieteen keskuksessa toteutetaan yliopistolliseen koulutukseen liittyviä tutkintoja, opintoja ja opinnäytetöiden ohjausta:

  • liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden eriytyvä koulutusjakso
  • väitöskirjat
  • pro gradu työt
  • kandidaattityöt
  • syventävät opinnot
  • peruskoulutukseen kuuluvia opintojaksoja
Muuta opetus-, koulutus- ja tiedonvälitystoimintaa toteutetaan yhteistyössä liikuntajärjestöjen, URHEA:n, terveysjärjestöjen, yritysten ja yhteisöjen sekä median kanssa.