URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Missio ja strategia

Liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa edellyttää tuekseen sekä perustutkimusta liikuntafysiologiasta että soveltavaa kliinistä lääketieteellistä tutkimusta. Tärkeää on, että terveydenhuolto saa käytettäväkseen tutkimukseen perustuvaa tietoa liikunnan vaikutuksista. Lääkärikunnalla erityisesti ja terveydenhuoltohenkilökunnalla yleisesti tulisi olla hyvä osaaminen liikuntalääketieteen tarjoamista mahdollisuuksista terveyden edistäjänä ja sairauksien hoidossa. Samalla tavoin urheilijoilla, kuntoilijoilla, valmentajilla ja muilla kilpaurheilun ja harrasteliikunnan toimijoilla tulee olla riittävät tiedolliset ja taidolliset perusteet turvallisen ja laadukkaan harjoittelun toteuttamiseksi.

Säätiön toiminnassa olevien osaajien tieto-taitoa käytetään tuottamaan korkeatasoista tutkimustietoa liikuntalääketieteen ja liikuntafysiologian aloilta, opetustoiminnassa, erityisesti yliopistollisessa liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden koulutuksessa, sekä Säätiön harjoittamassa palvelutoiminnassa.

Missio: Helsingin Liikuntalääketieteen keskus edistää ja käyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa yksittäisestä liikuntasuorituksesta ja säännöllisestä liikuntaharjoittelusta sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja diagnostiikassa sekä tuottaa suosituksia ja hyviä käytäntöjä turvallisen, tehokkaan ja yksilöllisen liikunnan harrastamiseen potilaille, kuntoilijoille ja urheilijoille.

Strategia: Urheilulääketieteen säätiön Helsingin Urheilulääkäriaseman toiminta yhdessä tieteellisen yhteisön kanssa yhdistää yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen kliiniseen käytännön työhön ja valmennustoimintaan.

Urheilulääketieteen säätiö toteuttaa pääkaupunkiseudulla korkeatasoista tutkimus-, opetus- ja palvelutoimintaa liikuntalääketieteen ja liikuntafysiologian alalta. Säätiön palvelutoimintaan kuuluu oleellisesti sen hallinnoiman Helsingin Urheilulääkäriaseman erikoislääkäreiden vastaanotot, laboratoriotoiminta, kliiniset tutkimukset, fyysiseen suorituskykyyn liittyvät mittaukset, ravitsemusneuvonta sekä antidopingtyö.

Helsingin Liikuntalääketieteen keskus kokoaa laaja-alaisesti liikuntatutkimuksesta ja käytännön työstä kiinnostuneita toimijoita ja tarjoaa heille monitieteisen toimintaympäristön.