URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Asiantuntijatoiminta

Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen henkilökunta toimii laajalti erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Tämä sisältää toimintaa mm. potilas- ja liikuntajärjestöjen asiantuntijaelimissä, tieteellisten seurojen hallinnossa ja toiminnassa, antidopingtyössä sekä huippu-urheilussa. Lisäksi henkilökuntaa on jäseninä koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä seuroissa sekä tieteellisten lehtien vertaisarvioitsijoina. Säätiön toiminnassa mukana olevat lääkärit ovat useiden maa- ja seurajoukkueiden lääkäreinä ja liikuntafysiologit lajiliittojen, sekä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) valmennuksen asiantuntijoina.

Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen henkilökunta toimii myös pyydettyinä asiantuntijoina mediassa omien erikoisalojensa tiedonvälittäjänä.